Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Enkelt om experiment Kopieringsunderlag

Enkelt om experiment Kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 449,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 28
ISBN: teng-507
Utgivningsdatum: 20210329
Språk: Svenska
Författare: Marie Tengnäs


Enligt Lgr 22 och kursplanen i NO ska eleverna arbeta med tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion vid lek och rörelse, material och dess egenskaper, magnetism, flyta eller sjunka, återvinning, blandningar, filtrering, vattnets olika former, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning, berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram, samt undersökningar, observationer och experiment med dokumentation.

I Enkelt om experiment presenteras enkla och tydliga texter tillsammans med uppgifter och experiment som behandlar Vatten, Vattnets kretslopp, Fotosyntes, Ytspänning, Vatten blir till is, Vatten i olika former, Smälta och stelna, Blandning och filtrering, Lösning och avdunstning, Densitet, Saltvatten och sötvatten, Olika material, Material förr och nu, Återvinning, Arkimedes, Arkimedes princip, Magnetism, Magneter och magnetfält, Jorden är magnetisk, Tyngdkraft, Friktion, Jämvikt, Tyngdpunkt, Balans, samt Kraft och rörelse på lekplatsen. Här finns även Förklaringar och tips till läraren.

Eleverna får utföra 21 olika experiment som behandlar Kraft och rörelse, samt Material och ämnen. De får träna sig på att ställa hypoteser, utforma och utföra försök, samt analysera och bedöma resultatet. Eleverna får även dokumentera sina undersökningar med hjälp av ord, bilder och digitala verktyg.

I Enkelt om experiment finns illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram naturvetenskapliga sammanhang, ord och fraser.

Enkelt om experiment passar utmärkt för klassens undervisning i NO i år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov, samt för nyanlända elever i högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.

KOPIERINGSUNDERLAG ~ 28 sidor i färg
SKOLÅR: 1-3
Art nr 507…….………………...……...449 kr