Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Läs och skriv om rymden Kopieringsunderlag

Läs och skriv om rymden Kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 449,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 55
ISBN: teng-551
Författare: Marie Tengnäs
Illustratör: Per-Anders Nilsson


Enligt Lgr 22 och kursplanen i NO och SO ska eleverna i årskurs 1 - 3 arbeta med:
• Solsystemets himlakroppar och deras rörelser.
• Människan i rymden.
• Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
• Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.
• Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.

I läromedlet Läs och skriv om rymden presenteras strukturerade och tydliga sakprosatexter och arbetsuppgifter, som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.

Eleverna får bl. a. läsa om Universum,galaxer, Vintergatan, Stjärnor, Stjärnbilder, Solen, Solsystemet, Merkurius, Venus, Jorden, Årstider, Dag och natt, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Asteroider, Kometer, Meteorer, Månen, Månens faser, Månfärder, Månpromenad och Rymdfärder.

I Läs och skriv om rymden integreras elevernas ämnes- och språkundervisning. De får möta ord och begrepp i beskrivande, förklarande, återberättande och instruerande texter. Eleverna utvecklar sina språkliga färdigheter och strategier, samt sitt ordförråd när de tolkar och arbetar med ord, begrepp,
texter och fakta.

Eleverna får bl. a. läsa och skriva, återge innehåll, formulera frågor, arbeta med stödord, ordlistor, händelsekedjor och tankekartor, resonera och samtala. De får även observera, göra experiment, sammanfatta, jämföra, dra slutsatser och visa egen kunskap.

I Läs och skriv om rymden finns både illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter. Dessa ger eleverna ett tydligt bildstöd, vilket är viktigt ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga sammanhang, ord och begrepp, samt språkliga strategier och strukturer.

Läromedlet passar bra för undervisningen på lågstadiet. Det är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov samt för nyanlända elever, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.

KOPIERINGSUNDERLAG ~ 55 sidor i färg
Art nr 551……………...………...…....449 kr