Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Handel

Handel

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 333,00 kr
ISBN: 88951-80-9
Språk: Svenska


Basläromedel för gymnasiesärskolans kurser Handel 1-3. Läromedlet passar även andra elever i behov av lättläst information om handel och arbete i handelssektorn.

Läromedlet Handel behandlar såväl teoretisk som praktisk kunskap om handel genom lättläst fakta, tydliga bilder ochdiskussionsfrågor. I slutet av varje kapitel finns övningsuppgifter indelade i nivåer utifrån komplexitet.

Detta är en ny, reviderad version av läromedlet Handel 1-3. Denna version har bättre anpassad radbrytning, större bilder och nya bildtexter. Kapitelordningen har justerats för tydligare struktur. Faktatexter har uppdaterats med viss ny information

För vem?
Handel täcker allt det centrala innehållet i gymnasiesärskolans kurs Handel 1. Boken innehåller även tydligt markerade fördjupningsavsnitt och övningar för kurserna Handel 2 och 3.

Handel passar även andra elever i behov av lättläst information om ämnet. Det står ingenstans på materialet att det är framtaget utifrån gymnasiesärskolan kursplaner.

Lärarmaterial
Till Handel 1-3 finns en lärarwebb. Denna innehåller en
lärarhandledning med beskrivning av hur man arbetar med materialet i respektive kurs. Lärarwebben innehåller också lottospel och formulär för praktikperioden.Dessutom finns en inläsning av boken.

Obs: inläsningen av den nya upplagan av Handel är ännu inte färdig. Den inläsning som i nuläget finns tillgänglig på lärarwebben överensstämmer inte med texten i denna version av boken. En ny inläsning är under produktion och kommer vara tillgänglig på lärarwebben så snart den är färdig.

Digital version
Handel finns även som interaktiv digital bok med inläst text. Observera att den digitala versionen av Handel ännu inte reviderats, och därför inte längre överensstämmer helt med den tryckta boken.